Ručne zatvaračice aluminijskih čepova

Ručne zatvaračice za zatvaranje aluminijskih čepova sa navojem:

∅ 18×12 mm

∅ 20×15 mm

∅ 23×30 mm

∅ 24×15 mm

∅ 28,5×18/15 mm

∅ 28,5×38 mm

∅ 28,5×38/18/15 mm

∅ 30×60 mm

∅ 31,5×24,4/18,4 mm

∅ 31,5×44

∅ 35×24 mm (dozer)

∅ 35×18 mm