Gumeni proizvodi

simerinzi

Osovinska radijalna brtvila (ORB) – simerinzi

– osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne dijelove s rotirajučim elementima
– funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga
– služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska
– izrađuje se prema standardu DIN3760

Materijali koji se upotrebljavaju za izradu:

1. NBR – perbunan je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i natnog tipa, biljnim mastima, te kiselinama i lužinama srednje koncentrancije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavati u temperaturnom području od -30 do +100 supnjeva Celzijusa.

2. SILIKONSKI KAUČUK – ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Upotrebljava se u temperaturnom području od -50 do +200 stupnjeva Celzijusa.

3. FLOURNI KAUČUK (VITON) – je otporan na aromatska ulja, sintetska maziva i tekućine otporne na zapaljivost. Može se upotrebljavati u temperaturnom području od -25 do +200 stupnjeva Celzijusa.

Tip “A” – je osovinsko radijalno brtvilo koje se sastoji od jednog okruglog u “L” profil formiranog lima koji je obložen gumenom smjesom i utorom za čeličnu oprugu

– brtvena usna može biti ravno-glatka, kod koje je nezavisan smjer okretaja, a može biti i rebrasta, gdje je time određen smjer okretaja

– vanjski dosjed može biti gladak ili sa rebrima

– ovaj tip brtvila najčešće se ugrađuje gdje su normalni uvjeti rada, obzirom na način ugradnje i pritiska do 0,6 bara

Tip “B” – izveden je kao tip “A”, a razlika je u tome što ukrućujući lim nije s vanjske strane obložen gumom

– ovaj tip se najčešće ugrađuje na mjestima gdje je otežana ugradnja, pa se i nepravilnijim i grubljim radom može bez oštećenja ugraditi

Tip “C” – izveden je kao tip “B”, s tim da je uz lim “L” profila sa suprotne strane ugrađen također lim “L” profila manjeg promjera, a oba lima su spojena pertlanjem

– ovaj tip se najčešće ugrađuje kao i tip “B”, s time što ovaj tip ima prednost u primjeni kod povećanog pritiska

TIP “Aup”, “Bup”, “Cup”

sa dodatkom “Up” izvodi se na isti način kao i normalna brtvila, ali se razlikuje u tome što je kod tipa “Up” dodana još jedna usna sa suprotne strane od brtvene usne. Ova dodatna usna nema utor za čeličnu oprugu, a svrha joj je da sprečava ulaz prašine i nečistoća s vanjske strane, naročito ako je brtvilo nepokriveno s vanjske strane.

 

Katalog simeringa možete preuzeti ovdje.